SVEČANO ODPRTJE JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE DOMŽALE, 11 10 2016

Reševanje

Looking for "reševanje"?


Watch video => reševanje

What can you find on YouTube:

SVEČANO ODPRTJE JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE DOMŽALE, 11 10 2016

Articles => reševanje

What articles can you find on Google about reševanje:

Pod pojem tehnično reševanje v gasilski stroki zajemamo vse nesreče oz. nezgode, ki niso povezane z gorenjem in posledično s požarom. Zaradi širokega področja, ki ga zajema tehnično reševanje, je tudi potrebna oprema za delo zelo raznolika. Reševanju ob tehničnih nesrečah so v Gasilski brigadi Ljubljana v osnovi namenjena vozila 6, 7, 8, 15, 16 in 18.

- orodje za razrez vozila, Weber Hydraulik

- hidravlični cilindri za raztezanje, Weber Hydraulik

- ročna hidravlična črpalka, Weber Hydraulik

- zaščita za voznikovo in sovoznikovo zračno vrečo, Octopus

- podpore za stabiliziranje osebnih in tovornih vozil, Weber Stab Fast

- sistemi za podporo in stabilizacijo vozila, Weber Stab Pack, Weber Stab Fix

- električna žaga lisičarka, Milvaukee

- hidravlični vozički za premik vozil, Gojak

- reševalni podest, Lukas

- dvigovalne zračne blazine, Vetter

- dvigovalne zračne blazine, Sava

- dvigovalne zračne blazine, Zumro

- hidravlične podpore, Buffel

- garnitura enostavnega hidravličnega orodja, Weber Hydraulik

- ročna dvižno/vlečna naprava, Tirfor

- motorna žaga z zaščitnimi hlačami in čelado

- motorna rezalka

- 5-točkovni plezalni pas

- varnostno reševalna garnitura, Rollgliss

- trikrako stojalo za uporabo sistemov za reševanje iz globin

- koritasta nosila

- vskočna napihljiva blazina, Ziegler

- spiralna spustnica

- reševalni plovec, reševalni obroč, reševalna podkev

- reševalni jopiči, Palm

- obleke za reševanje iz vode, Ursuit

- suha obleka za reševanje, Palm

- suhe potapljaške obleke, Ursuit

- potaplaški kompleti (tlačna posoda, kompenzator, 1. in 2. stopnja, manometer,nož)

- kompleti ABC opreme (čelada, maska, dihalka)

- celoobrazne mase s komunikacijo

- deska za reševanje na vodi, Mayday Hansa Board

- napihljiv raft HRP

- dvižni baloni različnih dimenzij

- drobna oprema (vrvi, vponke, tablice, svetilke,...)

Vsa vozila so opremljena z različnimi pripomočki in opremo za nudenje prve nujne medicinske pomoči. Na samem kraju intervencije lahko kar se da hitro, priskočimo na pomoč poškodovanim, obolelim osebam ali pa poskrbimo za morebitne poškodbe članov svoje ekipe. Oskrbo nudimo vse do trenutka, ko je poškodovanec predan v oskrbo reševalne ekipe.

- vratne opornice za odrasle in otroke, Laerdal Stifnesc Select

- imobilizacijska opornica KED

- zajemalna nosila, s pripadajočimi oporami za glavo in pritrdilnimi trakovi, Ferno

- plavajoča imobilizacijska deska, Ferno

- avtomatski defibrilator, LifePack

- komplet za oskrbo opeklin, Watergel

- torba s sanitetnim materialom in kisikom

ZAŠČITNA OPREMA:

- Izolirni dihalni aparat

- Termovizijska kamera

- Osebni detektor gibanja

DETEKCIJSKA OPREMA:

Source: http://www.bsi.si/sklad.asp?MapaId=1774
Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje in prisilno prenehanje bank

Sklad za reševanje bank

Vplačila v Sklad za reševanje bank

Publikacije Sklada za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Bankovci in kovanci

Centralni kreditni register

Sklad za reševanje bank

Konec marca 2015 je na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank - ZOSRB (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15 in 44/16) Banka Slovenije vzpostavila poseben sklad za reševanje bank. Sklad se financira s prispevki bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz sredstev sklada se bo v bodoče financiralo reševanje bank v okviru izrednih ukrepov, ki jih bankam lahko izreče Banka Slovenije. Po zakonu bo sklad prenehal z delovanjem 31. decembra 2024.

Velikost sklada za reševanje bank

Ciljna raven sredstev v skladu, ki predstavlja premoženje bank in ki ga ločeno od ostalega premoženja upravlja Banka Slovenije, znaša 2,3 odstotka vseh zajamčenih vlog pri vseh bankah v RS (vsota teh vlog je okoli 16 mrd EUR). Od tega so banke ustanovna sredstva v višini 1,3 odstotka vsote zajamčenih vlog zagotovile z vplačanimi ustanovnimi denarnimi sredstvi. Obenem morajo biti banke sposobne skladu kadarkoli zagotoviti denarna sredstva v višini enega odstotka vseh zajamčenih vlog, zato morajo oblikovati t.i. likvidne naložbe, v obliki in na način, kot to ureja Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje (Uradni list RS, št. 6/15; pripadajoč Obrazec SRB).

Sredstva sklada se lahko uporabijo za financiranje izvajanja izrednih ukrepov, ki jih bo izrekla Banka Slovenije. Po ZOSRB se sredstva lahko uporabijo za:

Naložbena politika in stroški upravljanja sklada

V skladu z ZOSRB naložbeno politiko za upravljanje sredstev sklada določi Banka Slovenije in sicer tako, da bo zagotovljena varnost, nizko tveganje in visoka likvidnost sredstev sklada za reševanje bank. Svet Banke Slovenije je s Sklepom o naložbeni politiki in stroških upravljanja sklada za reševanje bank določil naložbeno politiko sklada za reševanje bank in nabor stroškov upravljanja, ki jih v skladu z ZOSRB Banka Slovenije pokriva v breme premoženja sklada.  

Source: http://www.gasilskabrigadaljubljana.si/s/id/oprema-za-resevanje

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed