Otvoreni kanalizacijski

Otvoreni kanalizacijski

Povoljni klimatski uvjeti, plodno tlo i vodom bogato tlo pogodovali su da se u doba Rimskog carstva, na ušću rijeke Jadro razvije velegrad Salona. cca 60.000 stanovnika živjelo je u visoko urbaniziranim uvjetima s riješenom vodoopskrbom i kanalizacijom. Za vladavine cara Dioklecijana, u vrijeme izgradnje njegove rezidencije u III. st .n.e., izgrađen je 9 km dug vodovod, sa 4 akvadukta i tunelom, što predstavlja remek djelo graditeljstva. Unutar Dioklecijanove palače sustavom kanala riješena je odvodnja vode u more, a otpadne vode izvan zidina otjecale su prirodnim potocima. Dijelove vodovoda i kanalizacije i danas pronalazimo prilikom radova u Palači.

Prodorom Avara i dolaskom Slavena, pada Rimsko carstvo, uništava se i pljačka stara Salona. Stanovništvo se pred razaranjima sklonilo u Palaču, a sve što je bilo izvan Palače uništeno je u tim pohodima, pa tako i Dioklecijanov vodovod. Smirivanjem povijesnih okolnosti, stanovništvo koje se sklonilo u okrilje Palače, nastavilo je živjeti u neposrednoj blizini njene sigurne zaštite i tako proširilo Grad izvan samih zidina. Bunari su tada bili jedini način opskrbe vodom. Otpadne vode, zbog sve veće količine, uvjetovano rastom stanovništva, počele su zagađivati podzemne vode i dolazi do češćih obolijevanja ljudi. Nastala situacija naglasila je važnost zbrinjavanja otpadnih voda, kao i rješavanje pitanja vodoopskrbe. Tadašnja gradska vlast, 1878. godine, odlučila je obnoviti stari Dioklecijanov vodovod i ponovno dovesti vodu s izvora Jadra u Grad.

Točno prije 125. godina, 1880. godine, završena je obnova vodovoda, a na mjestu današnje blagajne Vodovoda i kanalizacije, u ulici Domovinskog rata, izgrađena je prva vodosprema pitke vode s dvije komore, te gravitacijskim cjevovodima prema gradu. Stoga uzimamo tu 1880. godinu za početak organizirane vodoopskrbe i odvodnje, te predstavlja prekretnicu daljnjeg razvoja Grada i cijelog područja.

U razdoblju od 1860. do 1880. godine regulirana je odvodnja kroz grad, obnovljen jeWatch video about otvoreni kanalizacijski

Kolektor III, dugogodišnji problem za stanovnike Prozivke

Otvoreni radovi na izgradnji oborinske kanalizacije u Kamengradskoj ulici

Objavljeno: 30.06.2010 — Pregledano: 303 puta

Danas, 30. lipnja 2010. godine gradonačelnik Zvonimir Mršić otvorio je radove na izgradnji oborinske kanalizacije u Kamengradskoj ulici, kao i na izgradnji oborinskog kolektora od raskrižja Starogradske, Kamengradske, Krešimirove i Mlinarske ulice do uljeva u potok Koprivnica, u Starigradu.

U Kamengradskoj ulici već je izgrađen sustav odvodnje za fekalne otpadne vode, a sustav odvodnje u izgradnji prikupljat će isključivo oborinske vode s gravitirajućeg sliva, odvojeno od postojećeg sustava fekalne kanalizacije.

Uvođenje ovakvog, tzv. razdjelnog sustava odvodnje u Gradu Koprivnici priprema se već duže vrijeme. Proteklih godina već su izvođeni odvojeni otvoreni ili zatvoreni kanali za oborinsku odvodnju na pojedinim dionicama (Reka, Kunovec Breg, Štaglinec itd.).

Cijeli je niz razloga koji su potakli na uvođenje ovakvog sustava odvodnje, a prije svega potreba da se rastereti postojeći kanalizacijski sustav od prihvata čistih oborinskih voda (što je kod jačih oborina dovodilo i do zagušenja sustava), te da se ujedno izgradnjom odvojenog sustava otvorenih i zatvorenih kanala za prihvat oborinskih voda poboljša oborinska odvodnja. Ovakav sustav postiže i ekonomski povoljne učinke, jer se smanjuju dotoci oborinske vode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pa time i pogonski troškovi uređaja.

Sustav je ujedno i ekološki održiv, jer se čiste oborinske vode vraćaju u prirodne otvorene vodotoke u okruženju.

Odvojeni sustav prikupljanja oborinskih voda zahtijeva i znatna dodatna financijska sredstva, koja su svakako opravdana gore navedenim razlozima. Opravdanje ovakvih ulaganja u poboljšanje oborinske odvodnje postaje pak potpuno neupitno u slučajevima iznimnih intenziteta oborina, kakvih smo bili svjedoci nedavno na području grada.  

U tom cilju podizanja kvalitete, učinkovitosti i rada postojećeg sustava odvodnje, te utvrđivanja smjernica za pravilan daljnji razvoj sustava, Grad je prije nekoliko godina pokrenuo i postupak za izradu projektne dokumentacije optimalizacije kanalizacijskog sustava na cijelom području Grada, kao temeljne dokumentacije za daljnju razradu i provođenje intervencija u sustavu.

Ovaj projekt je prijavljen i prihvaćen u EU Programu Interreg/Cards-Phare, Projektu Watercycle, te je iz sredstva tog Programa i financiran od strane EU.

Projekt je izrađen 2009. godine, te je i ovim projektom potvrđena potreba da se svuda gdje je to moguće grade posebni sustavi oborinske odvodnje, a gdje to nije moguće (zbog nedostatka otvorenih vodotoka u blizini u koje bi se mogao vršiti ispust prikupljenih oborinskih voda) predložene su druge tehničke intervencije na postojećem sustavu.

Odmah po završetku projekta, ovakav pristup primijenjen je u projektima koji su pripremani za izvedbu, pa je tako odvojeni sustav odvodnje oborinskih voda već sadržan u sklopu izrađenih glavnih projekata rekonstrukcije infrastrukture u Špoljarskoj i Kamengradskoj ulici, projektima rekonstrukcije Potočne, Mosne i Goričke ulice koji su trenutno u izradi, u tijeku je i izrada projekata izgradnje preljevnih objekata na postojećem kanalizacijskom sustavu na Varaždinskoj cesti itd..

Odvojeni sustav oborinske odvodnje u Kamengradskoj ulici dužine je 1.600 m, s ispustima u potok Jagnjedovec i potok Koprivnicu.

U Kamengradskoj ulici će cijelom dužinom do raskrižja s Starogradskom, Krešimirovom i Mlinarskom ulicom biti položen s zapadne strane prometnice. Zbog nedovoljne širine koridora javnog pojasa za smještaj otvorenog kanala, biti će izgrađen kao zatvoreni sustav (cjevovod).

Ova oborinska odvodnja stvorit će preduvjete da se nastavno kvalitetnije riješi i oborinska odvodnja dijela Krešimirove ulice i Ulice T. Hana 

Investitor izgradnje je Grad Koprivnica.

Predviđena vrijednost investicije iznosi cca. 1. 200 000, 00 kn sa PDV-om.

Projektnu dokumentaciju izgradnje oborinske kanalizacije izradila je tvrtka «Coart d.o.o» iz Koprivnice.

Izvođač radova odvodnje je «KOMING» iz Koprivnice.

Predviđeno trajanje radova je do kolovoza ove godine.

Iza radova na oborinskoj odvodnji započet će radovi na izgradnji pješačko- biciklističke staze u Kamengradskoj ulici, cijelom dužinom naseljenog dijela ulice, s zapadne strane prometnice.

Uz izgradnju staze izvršit će se i radovi na poboljšanju rasvijetljenosti ove ulice zamjenom postojećih i ugradnjom dodatnih svjetiljki javne rasvjete.More information about otvoreni kanalizacijski

POKLOPAC ZA ŠAHT

Zanima Vas cijena za proizvod POKLOPAC ZA ŠAHT? Ispunite formular i pošaljite nam upit za željene proizvode kako biste saznali cijene i akcije koje trenutno nudimo. Poruka

ŠIFRA: 27928     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT POCINČANI RAVNI 500x500

ŠIFRA: 27929     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT POCINČANI RAVNI 600x600

ŠIFRA: 38130     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT POCINČANI SAVIJENI 500x500

ŠIFRA: 38131     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT POCINČANI SAVIJENI 600x600

ŠIFRA: 18286     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT LIMENI ULJNI 500x500 za betoniranje

ŠIFRA: 16253     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT LIMENI ULJNI 600x600 za betoniranje

ŠIFRA: 06091     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT LIMENI RAVNI 500x500 otvoreni/bojani

ŠIFRA: 06246     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT LIMENI RAVNI 600x600 otvoreni/bojani

ŠIFRA: 06090     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT SAVIJENI 500x500 zatvorni/bojani

ŠIFRA: 06247     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT SAVIJENI 600x600 zatvoreni/bojani

ŠIFRA: 27928     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT POCINČANI RAVNI 500x500

ŠIFRA: 27929     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT POCINČANI RAVNI 600x600

ŠIFRA: 38130     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT POCINČANI SAVIJENI 500x500

ŠIFRA: 38131     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT POCINČANI SAVIJENI 600x600

ŠIFRA: 18286     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT LIMENI ULJNI 500x500 za betoniranje

ŠIFRA: 16253     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT LIMENI ULJNI 600x600 za betoniranje

ŠIFRA: 06091     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT LIMENI RAVNI 500x500 otvoreni/bojani

ŠIFRA: 06246     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT LIMENI RAVNI 600x600 otvoreni/bojani

ŠIFRA: 06090     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT SAVIJENI 500x500 zatvorni/bojani

ŠIFRA: 06247     NAZIV: POKLOPAC ZA ŠAHT SAVIJENI 600x600 zatvoreni/bojaniImages about otvoreni kanalizacijski

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed